شربتی خواهم که نوشم تا سحر خوابم کند             تا  نسیم   صبح   غافل   باز   بیدارم  کند بی گمان برخود نبالد آن که در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید
شهریور 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
دی 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
دی 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
3 پست
خرداد 85
2 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
6 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
5 پست
عشق
1 پست
خدا
1 پست
عاشق
1 پست
زیبا
1 پست