پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

دلم برایت تنگ شده این شروع و پایان ماجراست ناگفته هایم را پشت پنجره دیروزها جاگذاشتم راستی یادت هست آن زمان که جلاد عاطفه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید