پست های ارسال شده در تیر سال 1386

جامی گناه خواهم          پیمانه ای تباهی وانگه توده ای خاک         آلوده با سیاهی زان مایه ها بسازم         انگار شکل آدم با دست های چوبی      ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 9 بازدید