پست های ارسال شده در آدر سال 1387

شربتی خواهم که نوشم تا سحر خوابم کند             تا  نسیم   صبح   غافل   باز   بیدارم  کند بی گمان برخود نبالد آن که در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید