جامی گناه خواهم          پیمانه ای تباهی وانگه توده ای خاک         آلوده با سیاهی زان مایه ها بسازم         انگار شکل آدم با دست های چوبی      ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 9 بازدید
دلم برایت تنگ شده این شروع و پایان ماجراست ناگفته هایم را پشت پنجره دیروزها جاگذاشتم راستی یادت هست آن زمان که جلاد عاطفه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید
شهریور 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
دی 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
دی 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
3 پست
خرداد 85
2 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
6 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
5 پست
عشق
1 پست
خدا
1 پست
عاشق
1 پست
زیبا
1 پست